KÜTAHYA TEKNOKENTTEN MALİYE BAKANLIĞINA ÖNEMLİ ATAMA

Aralık 30, 2022

Üniversitemiz İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Kütahya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan ÖZ Maliye Bakanlığında önemli bir görev aldı.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 238’inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, Hazine ve Maliye Bakanlığında Bakana bağlı çalışarak vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan bir danışma organı olan Vergi Konseyi üyeliğine atandı.

Vergi Konseyi Yönetmeliğinin “Konseyin oluşumu” başlıklı 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c)  bendine istinaden Bakanlık Makamının 04.08.2021 tarihli Olurları ile Vergi Konseyi üyeliğine seçilen ÖZ 1975 doğumlu olup, 2014 yılında profesörlüğe atanan, maliye alanında özellikle vergi konularında çalışma yapan bir akademisyen.

Üniversitemiz ve şehrimiz adına çok önemli bir görev icra edecek olan ÖZ’e başarılar diliyoruz.Tüm üniversitelerden vergi alanında çalışan sadece 10 akademisyenin seçildiği konseyde 3 yıl görev yapılıyor