Tekno Parklı Olmanın Faydaları

Dumlupınar Tasarım Teknokent

Öğrenciler için fırsatlar

Ön kuluçkada yer almaları durumunda 1 yıl boyunca
 • Ücretsiz yer temini
 • Ücretsiz internet
 • Ücretsiz elektrik.
 • KDV Muafiyeti

  Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri;

 • Sistem yönetimi
 • Veri yönetimi
 • İş uygulamaları
 • Sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı
 • şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır.

  Personel Avantajları

  Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir.

  Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler


  Girisimciyim
  Akademisyenim
  Ögrenciyim
  Herkes için bir çözüm