Proje Hazırlama ve Yürütme

Dumlupınar Tasarım Teknokent

Üniversitemiz ve sanayi kuruluşları arasında etkin bir iş birliği kurarak, üniversitelerin sahip olduğu akademik bilgi ile sektörlerin ticari tecrübelerini Ar-Ge ve inovasyon temelli ortak projelerde birleştirerek, ülkemizin ve bölgemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayan bir merkez haline gelmeyi misyon edindi.

Sektörel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle bölgemizin Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik potansiyelini artırmaya yönelik, üniversite ve teknopark bünyesindeki uzman personelle birlikte akademisyenlerin, öğrencilerin KOBİ’lerin STK’ların ve yerel yönetimlerin TÜBİTAK, Tarım Bakanlığı, Kırsal Kalkınma, KOSGEB, Merkezi Finans İhale Birimi, kalkınma ajansları ve diğer ulusal veya uluslararası kuruluşların sağladığı desteklere ulaşması noktasında araştırma, eğitim, danışmanlık ve proje hazırlama hizmetleri de veriyor.