Kütahya Tasarım Kütahya Tasarım Teknokent

Sizde Kütahya Tasarım Tekno Kent'in ayrıcalıklarını keşfedin.. şimdi bize ulaşarak ayrıcalıklar dünyasına katılın..

Dumlupınar TGB

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının ileri teknoloji ile aynı ortam içerisinde AR-GE ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, projeler ve yenilikçi ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri, bu yolla bölgelerin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulundukları, akademik, ekonomik ve sosyal yapının birleştiği organize araştırma, iş ve girişimcilik merkezleridir. 2023 yılına kadar TGB’deki şirketler yürüttükleri Ar-Ge projeleri ve geliştirdikleri yazılımlar ile ilgili olarak KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşvikler alırken çalışan Ar-Ge ve yazılım personeline de stopaj teşviki, sigorta primi teşviki verilmektedir. TGB yönetici şirketleri tarafından Bölgede faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmetleri, esnek kira sözleşmeleri, ortak toplantı mekanları, ortak faks, fotokopi vb. ofis ekipmanı, muhasebe hizmetleri gibi çeşitli hizmetler de verilebilmektedir.

Günümüzde bir ülkenin küresel rekabet edebilirlik düzeyi, o ülkenin ‘yeni bilgi’ üretebilme kapasitesi ve ‘teknolojik gelişimi’ ile doğru orantılıdır. Yeni bilgi ile teknolojik uygulamanın aynı çatı altında toplandığı Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Modeli, ülkelerin teknoloji tabanlı kalkınmasına doğrudan etkileri kanıtlanmış dünya çapında bir modeldir. TGB’ler; üniversiteler, AR-GE kuruluşları, firmalar ve pazar arasında bilgi ve teknoloji akışını yönetir ve teşvik eder, yenilikçi firmaların oluşmasını ve büyümesini kolaylaştırır, yüksek kalitede mekân ve olanaklar sağlar ve diğer katma değerli hizmetleri sunar. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2009 yılında Kütahya Organize Serbest Bölgesinde TGB kurulması ile ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. Başvuru Başbakanlığın uygun görüşü ile Bakanlar Kuruluna gönderilmiş ve Bakanlar Kurulu kararı 28.07.2009 tarihli Resmi gazetenin 27302 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortaklaşa kurmuş oldukları “Kütahya Dumlupınar Tasarım, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Dumlupınar TGB)’nin resmi olarak kurulmasından sonra Tasarım Teknokent Yönetici Anonim Şirketi (Dumlupınar Teknokent) 25/01/2010 tarihinde kurulmuş ve 2013 yılında faaliyete başlamıştır. Dumlupınar Teknokent binası bodrum + zemin + 2 kattan oluşan 58,80 metre uzunluğunda 18,50 metre genişliğinde olup yaklaşık 2000.00 m2 kiralanabilir ofis alanına sahiptir. Yazılım şirketleri başta olmak üzere otomasyon ve kimya sektörlerinden 30’a yakın şirket Dumlupınar Teknokent’te faaliyet göstermektedir.

Dumlupınar TGB’nin Hedef ve İlkeleri

  • Üniversite ve sanayi işbirliğinde sürdürülebilirliği sağlamak.
  • İleri teknolojiye ve yüksek standartlara sahip üretken bir teknoloji merkezi olmak.
  • Fikirlerin hızla ürüne dönüşmesine olanak sağlayan kuluçka hizmeti sunmak.
  • Akademisyen ve öğrencilerin teknolojik fikirlerini destekleyerek şirket kurmalarını sağlamak.
  • TGB’de yer alan firmaların Ar-Ge ve üretim desteklerine ulaşımını ve faydalanmasını sağlamak.
  • Uluslararası firmaların da Ar-Ge faaliyetleri için tercih ettiği bir TGB olmak.
  • Öncelikli alanlara yönelik hedeflerini belirleyerek “Kümelenme” çalışmaları yürütmek.